Esmaste tulekustutusvahendite praktiline harjutus

Seadus

Tuleohutuse seaduse § 3 lg.2 p.3 kohustab ettevõtte või asutuse juhti tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kättesaadavuse ja kasutamisoskuse

Eesmärk

Kustutusõppus on suunatud ettevõtetele/asutustele, kes soovivad kinnistada ja täiendada personali praktilisi võtteid tulekustuti kustutamisel. Kuna reaalne elu on näidanud, et tulekustuteid kardetakse vajalikul hetkel kasutada, annab eelnev praktiline kustutusharjutus hädaolukorraks piisava enesekindluse.

Teadmised

Praktiline kustutamine tulekustutitega annab piisava enesekindluse ja oskuse tegutsemiseks hädaolukorras.

Koolituse läbija tunnistust ei saa, kuid koolituse tellinud asutus/ettevõte saab sellekohase tõendi, et personal on läbinud tuleohutusalase instrueerimise.

Koolitus sisaldab:
  Sissejuhatus ja lühike õpetus esmaste kustutusvahenditega ümberkäimisel;
  praktiline harjutus 6 kg tulekustutiga ca 1 m x 1 m põlevat vedelkütusevanni kustutades (iga osaleja saab  ise reaalselt proovida tuld                                                             kustutada);
Teenuse hind sisaldab tulekustutite lühitutvustust ja kustutusõppuseks vajaminevaid tulekustuteid. Koolitus toimub nii eesti kui vene keeles.

Antud koolituse pakutavate õppeprogrammide lektoriteks on päästeala spetsialist Eestis.

 

 

three fire extinguishers--small, medium, large

Instructor showing how to use a fire extinguisher on a training fire

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×