Objekti valdaja peab vastavalt siseministri määrusele* koostama tulekahju korral tegutsemise plaani, mis koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast ja skeemidest.

Skeem on hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt ruumide, koridoride, trepikodade, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

Meie koostame Teile joonised kiiresti ja nõuetele vastavalt, lisaks kontrollime skeemide koostamise käigus evakuatsiooniteede vastavust ja kuidas on reguleeritud evakuatsioon objektil tervikuna.

Evakuatsiooniskeemide hind kujuneb objekti keerukusest, töö tähtajast ning asjaolust, millisel kujul on algsed plaanid. Soovi korral lamineerime ja raamime skeemid.

 

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×