Tulekahju korral tegutsemise plaan

Seadus

Vastavalt seadusele on ehitise valdaja kohustatud koostama “Tulekahju korral tegutsemise plaani”, mis vastavalt siseministri määrusele nr 43 peab koosnema evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast ning skeemidest.

Plaan on töötajate/teenistujate juhend, mis kirjeldab asutuse/ettevõtte tuleohutusalaseid erisusi ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda.

Plaan peab sisaldama
  evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust
  ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust
  tulekahjust teavitamise juhist
  evakuatsiooni läbiviimise juhist
  tulekahju korral tegutsemise juhist
  päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist
  evakuatsiooniskeeme

 

 

 

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×