Eesmärk

Ettevõtte/asutuse tuleohutuse tervikliku analüüsi ja puuduste väljaselgitamise aluseks on pädeva professionaali poolt teostatud audit objekti tuleohutusalase seisukorra kohta.  Tuleohutusalase analüüsi käigus vaadatakse üle ettevõtte või asutuse hooned, rajatised ja territoorium eesmärgiga tuvastada esmaste tulekustutusvahendite, evakuatsiooniteede ja -pääsude korrasolekust ja nõuetele vastavusest.

  Tuleohutuspaigaldiste analüüs (ATS, sprinkler,tuletõrje sisevesikusüsteem, automaatsete                                              kustutussüsteemide jne)
  Tuleohutusalase dokumentatsiooni ja evakuatsiooniskeemide analüüs
  Tuleohutuspaigaldiste hoolduslepingute ja hoolduspäevikute analüüs
Tulemus

Tulemusena ettevõtja või asutuse juht pädeva ülevaate hetkeolukorrast ning täpse tegevuskava kitsaskohtade või puuduste lahendamiseks. Auditi tulemusena esitatakse tellijale tegevuste, järelduste, põhjenduste ja ettepanekute raport.

 

Teenuse hind kujuneb objekti keerukusest, töömahust ja töö tähtajast.

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×