Fonilukkude turul on pakkujaid palju. Sellepärast pole valiku tegemine kerge, kuid õigesti valitud süsteem teenib teid kaua ja tagab turvalisuse. Valiku tegemisel on palju kriteeriume. Tutvusta- me fonolukusüsteemide erinevusi lähtudes nii paigaldusest kui majaelanike soovidest.

Fonolukkude paigaldus lähtub seadme valikul järgmistest eeldustest:

  Korterite arv majas.

  Kas soovitakse ainult audiosüsteemi või osaliselt ka videosüsteemi.

  Paigalduse keerukus ja terminali hind.

Üldreeglina sõltub kogu süsteemi maksumus võrdeliselt korterite arvust.

domofon 2

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×