Valvesignalisatsiooni süsteemi ülesanne on anda häiresignaal turvafirmasse ja informeerida objekti omanikku, kui valve all olevatesse ruumidesse või territooriumile on tunginud isikud, kellel puuduvad seal viibimiseks õigused. Valvesignalisatsiooni süsteem koosneb keskseadmest ja erinevatest anduritest.

Valveseadmete tehnoloogia ei püsi ajas muutumatuna. Valveseadmete turul pakutakse erinevaid lahendusi paljudelt tootjatelt. Aitame Teil orienteeruda valdkonna nüanssides ja leida parim lahendus.

disarming alarm system --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×