Teostame suitsueemaldussüsteemi hooldust.

Tulekahju korral ei hukku inimesed üldjuhul mitte põletushaavade tõttu vaid tulekahju käigus eralduvate mürgiste gaaside sissehingamise tagajärjel.

Suitsueemaldus on osa hoone tuleohutussüsteemist. Loomulik suitsueemaldus tagatakse tavaliselt hoone katusele või seinte ülaossa paigutatud suitsueemaldusluukide abil.
Suitsueemaldusluugid tagavad tulekahju korral suitsuvaba evakuatsioonitee, vähenevad ruumi põlengu kahjud, päästjad leiavad tulekolde kiiremini.
Suitsuluugid avanevad:
  automaatselt, temperatuuri tõustes (termokaitse)
  automaatselt, suitsuandurist saadud signaalist
  automaatselt, ATS saadud signaalist
  suitsuluuke saab käivitada käsitsi (suitsueemaldus nupust).
Suitsuluukide kontrolli tuleb läbi viia vähemalt kord aastas.

system dimoudalenija3

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×