Nõuded automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimisele, paigaldamisele, käitlusele ja hooldusele on reguleeritud Eesti Vabariigis siseministri määrusega nr. 42, vastu võetud 30.08.2010: „Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“.

ATS on süsteem, mis avastab suitsu tekke või temperatuuri kiire tõusu vastavate andurite abil. Keskseade kontrollib pidevalt andurite tööd, häire korral lülitub sisse helisignaal, häiresignaal edastatakse turvafirmale või Päästeameti häirekeskusesse.

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi (ATS) ülesehitus ja komplekteeritus sõltub objekti ja tema ruumide keerukusest.

Fire alarm on the wall of shopping center.

Зарегистрируй огнетушитель - Modal
×